Bli medlem i Vigrestad Næringsforening

Vigrestad Næringsforening ønsker å være et naturlig knutepunkt for næringslivet på Vigrestad, og en arena der vi har oversikt over næringsutviklingen i lokalmiljøet. Bli medlem i dag!

Vi vil være synlige på sosiale medier, og på hjemmesiden.

Vi ønsker å se god utvikling og vekst igjennom sterkt samhold!

Medlemskontigenten er 800,- pr år pr bedrift.

Ny medlem