Lang og tro tjeneste i Haugstad

Onsdag 21. desember hadde Haugstad Trevarefabrikk en høytidelig sammenkomst på Jærgården Kvalbein, der hele tre ansatte fikk medalje fra Det Kongelige Selskap for Norges vel for lang og tro tjeneste.

Martin Eikeland

Ansatt som snekkerlærling hos Haugstad Trevarefabrikk.

Lise Petersen

Ansatt som CNC-operatør-lærling hos Haugstad Trevarefabrikk.