Mæland Rør as 50 år!

I den anledning kjører vi på med mange gode jubileumstilbud og selvfølgelig nydelig jubileumskake.

Lang og tro tjeneste i Haugstad

Onsdag 21. desember hadde Haugstad Trevarefabrikk en høytidelig sammenkomst på Jærgården Kvalbein, der hele tre ansatte fikk medalje fra Det Kongelige Selskap for Norges vel for lang og tro tjeneste.