Vigrestad Servicenter

Vigrestad Servicenter er en BEST-bensinstasjon som ligger på Vigrestad.

Stikkaren

Oppmålingsteknisk prosjektering, utstikking og innmåling samt masseberegning.

Mæland Rør

Mæland Rør er en rørleggerbedrift som har eksistert siden 1967.

North Sea Solutions

Vi leverer innenfor olje og gass, fiskeoppdrett, energi, landbruk, bygg og anlegg m.m.

Morene Produkter

Morene Produkter på Vigrestad er importør av mat og utstyr til hunder og katter.

Haugstad Møbel

Haugstad Møbel er en stolt møbelprodusent på Jæren!