Innkalling til årsmøte i Vigrestad Næringsforening

Vigrestad Næringsforening har gleden av å invitere til årsmøte for 2022.
5. mai 2022 klokka 18:00 på «Kafè Ståvå» (tidligere Kafè Torjå)

Program:
Årsberetning 2020 / 2021
Revidert regnskap 2020 / 2021
Valg av medlemmer til styret
Valg av styreleder
Valg av revisor
Valg av medlemmer til valgkomiteen
Matservering
Kåring av «Årets bedrift 2021» v/ Mons Skrettingland og Arnfinn Dahl
Foredrag om Ukraina-situasjonen: KPK Ukraina  v/ Ellen Aarsland
Innspill, idèer, forslag og kommentarer fra medlemmer

La oss feire at korona er jamt over ved å samle næringslivet på Vigrestad til godt drøs!         

Påmelding innen 30. april 2022.

 

  Påmelding årsmøte Vigrestad Næringsforening 5. mai 2022

  Navn:*

  E-post:*

  Firma:

  Antall påmeldinger fra deres bedrift:*

  Eventuelle spørsmål: