Innkalling til årsmøte i Vigrestad Næringsforening

Vigrestad Næringsforening har gleden av å invitere til årsmøte 2023.
28.02.2023 klokka 18:00 på «Kafè Ståvå» 

Program:
Årsberetning 2022
Revidert regnskap 2022
Valg av medlemmer til styret
Valg av revisor
Valg av medlemmer til valgkomiteen
Matservering
Besøk fra Vigrestad fritidsklubb, der de vil fortelle om tilbudet som er startet i gamle biblioteket.
Innspill, idèer, forslag og kommentarer fra medlemmer. 

Påmelding innen 25.02.2023

 

  Påmelding årsmøte Vigrestad Næringsforening 28. februar 2023

  Navn:*

  E-post:*

  Firma:

  Antall påmeldinger fra deres bedrift:*

  Eventuelle spørsmål: