Invitasjon til årsmøte Vigrestad Næringsforening

Invitasjon til årsmøte Vigrestad Næringsforening
Torsdag 7 mars 2024 kl 18.00, Haaland Tynnplate, Stokkalandsmarka.
OBS: Bindende påmelding innen 28.02.2024 servering av mat.

Påmelding: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2SxjTlqRKBGpCaYfNqE-mCTIlNtDazLBZ2d2PpPKFciOegg/viewform?usp=sf_link

Program:
– Velkommen ved leder Bjørg Helen Mæland og vertskap Gabriel Høyland
– Ståle Kyllingstad: Omvisning og innlegg
– Teknisk sjef Hå kommune: Nytt fra kommunen
– Beretning om foreningens virksomhet siste år
– Revidert regnskap for samme periode
– Valg av styre
– Styret består av: Leder, nestleder, sekretær, kasserer og 2 styremedlemmer
– 1 revisor (Arvid Haugstad)
– 2 medlemmer til valgkomiteen
– Idemyldring og innspill fra medlemmene

ÅRSBERETNING 2023, Vigrestad Næringsforening 13. driftsår
Styre for 13. driftsår har vært:
– Leder: Bjørg Helen O. Mæland På valg
– Nestleder: Jan Hegelstad
– Kasserer: Brigt Vold
– Sekretær: Karl Haugstad På valg
– Styremedlem: Torbjørn Rugland
– Styremedlem: Kårstein Bø På valg

Foreningens formål er å ivareta næringslivet i Vigrestad sine interesser, både store og små
bedrifter. Foreningen skal arbeide for å fremme næringsutvikling og gode vilkår for industri
og næring på Vigrestad. Foreningen skal engasjere seg og fremme godt samarbeid og miljø
mellom de ulike næringsaktørene, ulike bransjer og næringsområder i Vigrestad. Videre skal
foreningen bygge nettverk blant medlemsbedriftene og ikke minst bli en dyktig organisasjon i
samarbeid med kommunen.

Kontingenten er kr 800,- pr år og uendret siden oppstarten.

Det har i løpet av året blitt avholdt 4 styremøter. Foreningen teller i dag ca. 40 medlemsbedrifter. Av disse er også flere fra søre del av
kommunen.

Foreningen har vært på tur til Egersund med mat på «Lekteren» og bedriftsbesøk hos Roxman
og ET Bygg i Sirevåg. Her har også deltakere fra Varhaug og Nærbø vært med.

Næringsforeningen har lagt vekt å informere våre medlemmer om arbeidet som pågår i
Næringsforeningen, om kurs som kan være nyttige å delta på og annet av interesse.
Vi ønsker kontinuerlig innspill fra medlemmene om saker vi bør ta opp, om foredragsholdere
og om forslag til turer og bedriftsbesøk.

Som tidligere år har VNF betalt for julelysene i sentrum, med velvillig monteringshjelp fra
Elfag Jæren.

VNF er et uformelt, men viktig forum for bedriftene på Vigrestad og fungerer så pass bra at
både Varhaug og Nærbø sies å misunne oss. Det er opp til medlemmene hvor bra det kan bli.

 

Vigrestad 15.01.2024
For Vigrestad næringsforening
Karl Haugstad
Sekretær