Referat møte med Hå kommune og VNF

Referat fra møte med Hå kommune og Vigrestad Næringsforening 14.12.16 kl 12.00.

Deltakere fra Hå Kommune: Anne-Berit Berge Ims (rådmann),  Jarle Bø (næring og havnesjef), Trine Eide Fossmark (kommunalsjef tekniske saker og næring)

Deltakere fra Vigrestad Næringsforening:  Steinar Gulaker, Rolf J. Lauritzen, Bjørg Helen O. Mæland

Som et ledd i å ivareta medlemmenes interesser stilte Vigrestad Næringsforening følgende spørsmål til kommunen i møtet:

Byggesaksbehandling

Dagens behandlingsfrister i byggesaker er generelt oppgitt å være 4 uker for tiltak innenfor reguleringsplan, med rett til å forlenge. Tiltak utenfor reguleringsplan har 12 ukers behandlingsfrist. Tilbakemeldinger tilsier at dette oppleves å være optimistisk i forhold til praksis.

 • Hvor flytende er fristene hvis kommunen har «rett til å forlenge» hvis den ser behov?
 • Hva gjør kommunen for å sikre god kommunikasjon med, og oppfølging av søker?
 • Ser kommunen det som et primærmål å ivareta søkers interesser så sant mulig?
 • Hva gjør kommunen generelt for å sikre optimal behandlingstid og oppfølging i byggesaker?
Svar fra kommunen:

Det skal innføres bedre rutiner med bl.a. å svare søker om at søknad er mottatt og hvor lang saksbehandlingstid en kan forvente.  De anbefaler oss å be om en forhåndskonferanse før søknaden sendes for å gå gjennom saken i forkant for å forhindre at det er uavklarte punkter i søknaden som må «tettes» for å bedre søknadsbehandlingen.  De vil ivareta søker på best mulig måte i fremtiden.  De unnskylder seg med at de har vært underbemannet over tid men nå føler de at de er bemannet mye bedre til å holde unna søknadene.

Vi påpekte at det er viktig for næringslivet i kommunen at søknader og annet behov blir godt ivaretatt og at de er ikke bedre enn det svakeste leddet og at den gode teorien må settes ut i praksis.  Vi kan ikke være gode ambassadører og tiltrekke oss næring fra andre kommuner før vi er trygge på at dette blir ivaretatt i alle ledd.

 • Åpnet for opsjoner i Stokkelandsmarka
 • Krever Hå Kommune betaling for tomter som selges til privat utbygger ved kontraktssignering?
 • 5 års byggeklausul?

Svar fra kommunen:

Det er 2 års byggeklausul for private utbyggere hvor de bruker denne tiden til prosjektering, søknad og markedsføring. De betaler tomten ved igangsettelse. Det er 5 tomter pr i dag og 10 søkere.  Det skal hvis formannskapet går inn for dette utvides til 10 tomter slik at alle søkere får hver sin tomt i denne omgang.

Det er satt av 5 tomter til unge som får 5 års byggeklausul, tomten skal betales ved signering av kjøpekontrakt.

Vi fikk inntrykk av at våre innspill ble oppfattet som konstruktive bidrag mot et felles mål:

Hå kommune skal være blant de beste og bidra til et levende og godt næringsliv og en god plass å etablere seg for innbyggerne.

De takker for tilbakemeldingene og forslagene vi hadde og skulle ta dette med seg videre i det daglige virke.

For Vigrestad Næringsforening
Bjørg Helen O. Mæland, Styrets leder
Rolf Lauritzen, Styrets nestleder
Steinar Gulaker, Styremedlem

Siste nyheter

Hjerte for Hå: Lokale bedrifter inviteres til å gjøre en forskjell

Til bedrifter i Hå kommune, Hjerte for Vigrestad ble opprettet høsten 2020 for å hjelpe mennesker rundt oss som har det vanskelig økonomisk. Våren 2023 endret navnet til Hjerte for Hå, for vi favner mange. Hovedsakelig deler Hjerte for Hå ut gratis mat til familier,...

Meld deg på nyhetsbrevet vårt

Referat fra møte med Hå kommune og Vigrestad Næringsforening 14.12.16 kl 12.00.

Deltakere fra Hå Kommune: Anne-Berit Berge Ims (rådmann),  Jarle Bø (næring og havnesjef), Trine Eide Fossmark (kommunalsjef tekniske saker og næring)

Deltakere fra Vigrestad Næringsforening:  Steinar Gulaker, Rolf J. Lauritzen, Bjørg Helen O. Mæland

Som et ledd i å ivareta medlemmenes interesser stilte Vigrestad Næringsforening   følgende spørsmål til kommunen i møtet:

Byggesaksbehandling

Dagens behandlingsfrister i byggesaker er generelt oppgitt å være 4 uker for tiltak innenfor reguleringsplan, med rett til å forlenge. Tiltak utenfor reguleringsplan har 12 ukers behandlingsfrist. Tilbakemeldinger tilsier at dette oppleves å være optimistisk i forhold til praksis.

 • Hvor flytende er fristene hvis kommunen har «rett til å forlenge» hvis den ser behov?
 • Hva gjør kommunen for å sikre god kommunikasjon med, og oppfølging av søker?
 • Ser kommunen det som et primærmål å ivareta søkers interesser så sant mulig?
 • Hva gjør kommunen generelt for å sikre optimal behandlingstid og oppfølging i byggesaker?

Svar fra kommunen:  Det skal innføres bedre rutiner med bl.a. å svare søker om at søknad er mottatt og hvor lang saksbehandlingstid en kan forvente.  De anbefaler oss å be om en forhåndskonferanse før søknaden sendes for å gå gjennom saken i forkant for å forhindre at det er uavklarte punkter i søknaden som må «tettes» for å bedre søknadsbehandlingen.  De vil ivareta søker på best mulig måte i fremtiden.  De unnskylder seg med at de har vært underbemannet over tid men nå føler de at de er bemannet mye bedre til å holde unna søknadene.

Vi påpekte at det er viktig for næringslivet i kommunen at søknader og annet behov blir godt ivaretatt og at de er ikke bedre enn det svakeste leddet og at den gode teorien må settes ut i praksis.  Vi kan ikke være gode ambassadører og tiltrekke oss næring fra andre kommuner før vi er trygge på at dette blir ivaretatt i alle ledd.

 • Åpnet for opsjoner i Stokkelandsmarka
 • Krever Hå Kommune betaling for tomter som selges til privat utbygger ved kontraktssignering?
 • 5 års byggeklausul?

Svar fra kommunen:

Det er 2 års byggeklausul for private utbyggere hvor de bruker denne tiden til prosjektering, søknad og markedsføring.   De betaler tomten ved igangsettelse.  Det er 5 tomter pr i dag og 10 søkere.  Det skal hvis formannskapet går inn for dette utvides til 10 tomter slik at alle søkere får hver sin tomt i denne omgang.

Det er satt av 5 tomter til unge som får 5 års byggeklausul, tomten skal betales ved signering av kjøpekontrakt.

Vi fikk inntrykk av at våre innspill ble oppfattet som konstruktive bidrag mot et felles mål:

Hå kommune skal være blant de beste og bidra til et levende og godt næringsliv og en god plass å etablere seg for innbyggerne.

De takker for tilbakemeldingene og forslagene vi hadde og skulle ta dette med seg videre i det daglige virke.

For Vigrestad Næringsforening
Bjørg Helen O. Mæland, Styrets leder
Rolf Lauritzen, Styrets nestleder
Steinar Gulaker, Styremedlem