Lang og tro tjeneste i Haugstad

Fra venstre: Ordfører Jonas Skrettingland, Bjørn Magnar Skibstad, Ove Aarsland, Frank Gravdal og Daglig leder Steinar Gulaker.

Onsdag 21. desember hadde Haugstad Trevarefabrikk en høytidelig sammenkomst på Jærgården Kvalbein, der hele tre ansatte fikk medalje fra Det Kongelige Selskap for Norges vel for lang og tro tjeneste.

Overrekkelsen ble foretatt av ordfører i Hå, Jonas Skrettingland.

Kandidatene som fikk overrekkelsen var: Ove Aarsland 42 års tjeneste, Frank Gravdal 35 års tjeneste og Bjørn Magnar Skibstad med 34 års tjeneste.

Seremonien ble etterfulgt av julebuffet, kaffe og dessert!

Siste nyheter

Årets bedriftsbesøk

Vi i Vigrestad Næringsforening inviterer alle medlemmer til medlemstur og spennende bedriftsbesøk 12. september!

Hele Norge rydder

Den 3. mai går NRK i bresjen for den store ryddedugnaden «Hele Norge rydder». Hå kommune oppfordrar alle til å bli med på å plukka søppel.

Frokostmøte med Næringslivet i Hå

Fredag 2. mars kl 8-10 på rådhuset.
Tema for møtet: Innkjøp- og anbudsordning. Integrering av flyktninger i næringslivet. Planer i Hå kommune.

Tv-aksjonen Blimed

Søndag 22. oktober er TV-aksjonen blimed.no på NRK. I forkant er Vigrestad Næringsforening spurt om å stille med to mann med fulladede telefoner.

Norges Bank besøker Jæren – og du er invitert!

Onsdag 10. mai får Jæren et storfint og sjeldent besøk. Norges Bank fører pengepolitikk som skal gi lav og stabil inflasjon, der viktigste virkemiddel er den berømte styringsrenta.

Meld deg på nyhetsbrevet vårt