Om Vigrestad Næringsforening

Vigrestad Næringsforening ble etablert i 2010. Foreningens ble opprettet i den hensikt å presentere og representere medlemsbedriftene i næringslivet på Vigrestad.


Visjonen til Vigrestad Næringsforening:

«Foreningens formål er å ivareta næringslivet i Vigrestad sine interesser, både store og små bedrifter. Foreningen skal arbeide for å fremme næringsutvikling og gode vilkår for industri og næring på Vigrestad. Foreningen skal engasjere seg og fremme godt samarbeid og miljø mellom de ulike næringsaktørene, ulike bransjer og næringsområder i Vigrestad. Videre skal foreningen bygge nettverk blant medlemsbedriftene og ikke minst bli en dyktig organisasjon i samarbeid med kommunen.»


Næringspolitikk

Vi arbeider for at Vigrestad skal være en av de beste stedene i landet å drive næringsvirksomhet. Vi vil ha tett dialog med offentlig og politisk sektor for å kunne ha god påvirkningskraft på alle avgjørelser som påvirker utvikling og vekst i næringslivet på Vigrestad. Dette kan blant annet være samferdsel, tomteutvikling, utvikling av industriområder og sentrumsutvikling.


Nettverk

Vi vil være en næringsforening som bidrar til et sterkt samhold der vi alle er ambassadører for hverandre og får mulighet til å bygge nettverk og møte kollegaer i andre bransjer og næringer. Her har alle en mulighet til å bidra med ideer og innspill for å være med å skape et voksende og innovativt næringsliv på Vigrestad.


Profilering og synlighet

Alle medlemsbedrifter kan på like vilkår knytte relasjoner og dra nytte av synergier med andre bedrifter i Vigrestad Næringsforening. Alle medlemmer vil være synlige på vår nettside og gjennom vår felles markedsføring av Vigrestad Næringsforening. Vi vil jobbe aktivt for at dette skal være en attraktiv forening og være godt synlig gjennom nettside/nyhetsbrev og sosiale medier. Næringsforeningen vil jobbe for at alle medlemsbedrifter driver aktiv anbefaling av andre medlemsbedrifter, slik at vi kan se motivasjon og vekst igjennom nettverket vi bygger sammen.

Styret i Vigrestad Næringsforening
Leder: Bjørg Helen O. Mæland
Nestleder: Karl Haugstad
Kasserer: Rolf Jørgen Lauritsen
Sekretær: Anita Siqveland
Styremedlem: Brigt Vold
Styremedlem: Steinar Gulaker
Styremedlem: Kårstein Bø

Vigrestad Næringsforening
Aktuelle nyheter

Årets bedriftsbesøk

Vi i Vigrestad Næringsforening inviterer alle medlemmer til medlemstur og spennende bedriftsbesøk 12. september!

les mer

Hele Norge rydder

Den 3. mai går NRK i bresjen for den store ryddedugnaden «Hele Norge rydder». Hå kommune oppfordrar alle til å bli med på å plukka søppel.

les mer

Tv-aksjonen Blimed

Søndag 22. oktober er TV-aksjonen blimed.no på NRK. I forkant er Vigrestad Næringsforening spurt om å stille med to mann med fulladede telefoner.

les mer