Hjerte for Hå: Lokale bedrifter inviteres til å gjøre en forskjell

Til bedrifter i Hå kommune,

Hjerte for Vigrestad ble opprettet høsten 2020 for å hjelpe mennesker rundt oss som har det vanskelig økonomisk. Våren 2023 endret navnet til Hjerte for Hå, for vi favner mange.

Hovedsakelig deler Hjerte for Hå ut gratis mat til familier, par og enslige som har det økonomisk vanskelig, og barnefamilier prioriteres. Vi startet opp med fire familier, og per sommeren 2023 leveres det ukentlig mat til 68 hjem. Mottakerne er i alderen 20-75 år. Vi leverer maten på døra, og det er et krav at det alltid skal være folk hjemme til å ta imot maten, for å få matvarer i kjøleskap/frys raskest mulig.

Alle som er med og hjelper, gjør dette på dugnad. I tillegg bruker de frivillige sine private biler til utkjøring av matkassene. Vi er ca. 50 frivillige fordelt på fire arbeidslag; Vigrestad, Ogna, Varhaug og Nærbø. De fleste er med annenhver uke, altså 25 stk i tjeneste per uke. Det utleveres altså mat hver uke – hele året.

Maten vi har levert ut, er hentet fra Matsentralen i Rogaland, som ligger i Sandnes. Bare i 2021 hentet vi ut 18 tonn mat, og 28 tonn i 2022. I desember 2022 fikk Hjerte for Hå 250 000 kr fra Sparebankstiftinga Jæren – Time og Hå til å kjøpe en elektrisk varebil. Den blir brukt til å hente mat fra Matsentralen, og kjører til Vigrestad der maten fordeles i matkasser og tas videre til hjemmene.

Det siste halvåret har det dessverre nesten ikke vært mat å hente på Matsentralen. Spesielt ikke “middagsmat” (spesielt proteinrik mat som kjøtt, kylling, fisk osv.). Dette har det også vært skriverier om i avisene. For å ha noe å dele ut har vi derfor måttet be om hjelp fra bedrifter om støtte til å kjøpe middagsmat fra matbutikker. Hjelpen det kan gi vil utgjøre en vesentlig forskjell, og særlig for barna som er involverte.

Ønsker du/dere å gi, vil det ha en direkte innvirkning i hverdagen til mennesker som har det vanskelig i våre nabolag, og vi er svært takknemlige for all støtte.

Her er hvordan du kan bidra:

● kr ________________ engangsbeløp

● kr ________________ årlig beløp

● kr ________________ månedlig beløp

Betales til

● kontonummer: 3207 41 22794 eller på

● vipps: 637773

Tusen takk for at dere vil være med å gjøre en forskjell for de som har det vanskelig i våre egne nabolag.

Med vennlig hilsen oss i Hjerte for Hå

For kontakt:

– Arvid Vigrestad, tlf. 926 53 608 (Vigrestad)

– Jarl Sirevåg, tlf. 909 40 270 (Brusand, Ogna, Sirevåg)

– Kolbjørn Vik, tlf. 467 65 688 (Varhaug)

– Arne Ege, tlf. 917 28 394 (Nærbø)